Celestion  :  otevřený příběh

Měření a porovnání  reproduktorů Celestion V30

    Někdy kolem roku 2003 přestěhovala firma Celestion větší část výroby legendárních kytarových reproduktorů do Číny. Údajně již dávno předtím se velká část komponentů v Číně vyráběla, a v UK (Ipswich) probíhala kompletace. V současné době má probíhat v Číně kompletní výroba většiny kytarových reproduktorů, s výjimkou některých dražších modelů.O této záležitosti se dá v zahraničních diskuzích dohledat spousta informací.

    Kolem změny původu reproduktorů se objevila spousta informačního šumu. Uvádělo se v části pramenů, že výroba nadále probíhá v Anglii, postupně se objevily spekulace, že reproduktory vyrobené v Číně jsou zcela shodné, jako ty vyráběné před lety v Anglii. Časem se objevily "téměř zaručené" informace, že současné reproduktory, vyráběné v Číně jsou mnohem horší než starší kusy stejného typu a jsou tudíž bezcenné. Do jisté míry tomu napomohl fakt, že se také na trhu objevily vzhledové varianty některých reproduktorů (třeba G12H100) s podezřením, že se může jednat o padělek.

    Nabízí se tedy otázka, do jaké míry jsou  původní (staré) a nově vyráběné (v Číně) reproduktory odlišné. Samozřejmě, reproduktory stárnou, třeba i drobná změna technologie může mít vliv na jejich poruchovost a životnost. Stačí jiné lepidlo, jiný impregnační lak a podobně a životnost může být zcela jiná. Tohle ovšem zjistíme až časem. Až budou dnešní Celestiony tak staré, jako ty staré Bulldogy ve Voxech AC30, bude situace jasná, ale možná už nás to nebude zajímat :-). Máme tedy při porovnání situaci ztíženou o to, že v každém případě budeme porovnávat repra, která budou starší cca 7 let  s kusy, starými 1-3 léta. To je třeba zohlednit. Trochu horší situace je v tom, že by se mohl porovnávat rozehrátý reproduktor s kusem, který je nový a dosud nerozehrátý. Předběžně může uvažovat o těchto jevech :

1. změny stárnutím : 
- stárnutí magnetů (zmenšení Bl konstanty, snížení char. citlivosti) 
-  tvrdnutí a křehnutí některých laků a lepidel (lehká změna hmotnosti a poddajnosti         membránového systému, změna rezonančního kmitočtu, možné zvýšení parazitních    rezonancí membrány)

2. změny rozehrátím :
- povolení závěsů membrány - změna poddajnosti, rezonančního kmitočtu
- mechanické opotřebení membrány - vliv na parazitické kmity membrány

Další rozdíly mimo výše uvedené mohou být považovány za skutečné rozdíly mezi čínskou a anglickou výrobou.

Pro podrobné porovnání je samozřejmě nutné dostatečné množství vzorků obou skupin, aby bylo možné vyloučit jednak vlivy rozehrátí a stárnutí, a samozřejmě taky výrobní rozptyl vlastností. Pro porovnání bych doporučil provést tyto postupy :

a) změřit impedanční charakteristiku repra, free air 
b) změřit TS parametry
c) změřit SPL charakteristiku (asi taky free air)
d) bude-li to možné, změřit 2. a 3. harmonickou SPL 
e) porovnání sluchem, rozdíl A/B dvou vzorků

Uvítám, když se na tomto malém výzkumu bude spolupodílet (aspoň zapůjčením vzorků) kdokoliv. Taky uvítám, pokud někdo dodá objektivně změřené parametry svých vzorků. Pro reprodukovatelnost většiny některých měření je třeba konzultovat jejich podmínky a techniku.           Nálepka na reproduktoru koupeném v roce 2007  
         Celestion V30 label 1

Prozatímní  výsledkyDosud bylo provedeno několik měření a srovnávacích pokusů :


1. Porovnání  sluchem (děkuji M.J. za výsledky) - 2ks  reproduktorů, vyrobených  kolem roku 1996 (?), 16 ohmová varianta, vůči 2ks, které byly zakoupeny r. 2008 (8 ohm varianta).  Starší  provedení bylo montovano v boxu Marshall typ 1936,  novější byly namontovány do kopie boxu Marshall  1936 (solidní provedení,  překližka).  Srovnání není zcela regulérní - boxy mají odlišně provedená síta před reproduktory, porovnává se 16 ohm box s 8
ohmovým (není zaručena identita výstupu u zesilovače). Porovnání bylo provedeno  se zesilovači Marshall 6100 a Peavey 5150.  Porovnávalo celkem 5 lidí, z toho 2 majitelé  zmíněných zesilovačů.

Výsledky :  většina (4:1) se shodla na tom, že v silně zkreslených zvucích s 5150  zní  box s novými reproduktory nepříjemněji a skřípavěji, a přitom má míň basů. S 6100 zní na čistém zvuku průrazněji, při lehkém crunchi se lépe projevuje box se staršími.  Chování na basech : větší vliv má rozdíl umístění boxu ke zdi či volném prostoru, než který box hraje. Rozdíly mezi pokusy byly nakonec hodnoceny jako  "slyšitelné, ale ne extrémně výrazné".2.  Porovnání 2ks reproduktorů v jediném 2x12" boxu - kopie 1922 (provedl Robert B..). Jeden reproduktor je  údajně z roku 1991 (z boxu pro M6100), druhý byl zakoupen r. 2009. Oba 8 ohm varianta, zapojeny paralelně. Při pokusu byly napájeny růžovým šumem , výkon cca 10W a mikrofonem  Prologue 10LC byla pořízena nahrávka  střídavě ve vzdálenosti 10cm od síta, vždy v ose repra.

Na vyhodnocení nahrávky se momentálně čeká.3. Měření 2ks reproduktorů, zakoupených v roce 2007. Oba reproduktory byly použity asi 1 rok v boxu 2x12, údajně docela sporadicky a spíš by se dalo nazvat je "3 roky skladované". Vlivy rozehrání by neměly být velké, a hlavně by měly být stejné. Bylo provedeno :
- měřeníní impedanční charakteristiky jednotlivých reproduktorů
- sluchové porovnání obou reproduktorů v totožném boxu 1x12

Výsledek :  
- impedanční charakteristika viz obrázek.  Je zřetelné, že chování obou kusů na nízkých kmitočtech je značně odlišné (rozdíly se IMHO částečně srovnají v ozvučnici).  Je velmi podivné, že  rozdíl je tak velký (fr  57 a 73Hz) u dvou repro z jedné série. Otázka je, jak byly repra rozdílné v době koupě (rozdíl ve výrobě, skladování..).Rozdíl by mohl nastat, kdyby byly zatěžovány  různě (třeba stereo koncovým zesilovačem), dle tvrzení majitele lze vyloučit.
V každém případě je tento rozdíl dost výrazný  a nečekaný u dvojice reproduktorů z jedné série, se stejným opotřebením.

Poslechový test  : při buzení hudebním signálem (vzorek metalového kytarového sóla) byl k boxu instalován snímací mikrofon (Shure SM57), 20cm od mříže, střídavě k oběma reproduktorům - v ose. Na kontrolním poslechu se jevil signál v ose repra s nižším fs jako by obsahoval méně vyšších kmitočtů, a byl silnější v pásmu do 500Hz. Při běžném poslechu není možné lokalizovat výraznější rozdíly,.
Bohužel pro nedostatek času nebylo možné vykonat objektivní měření jednotlivých repro.

Tato dvojice reproduktorů bude pravděpodobně příští rok znovu podrobena měření, a jsem osobně velmi zvědav, jaké bude Fs . Oba jsou momentálně intenzivně používány v boxu 2x12" a tak lze očekávat příslušné rozehrátí.               Impedancni charka v30 2ks
Prozatímní závěr :


V měření bude sporadicky (dle přístupu k vzorkům) pokračováno,  uvítám i cizí měření.  

Z 3. porovnávání - výrazný rozdíl Fs - můžeme spekulovat, že reproduktory nové výroby mají značný výrobní rozptyl. Na ověření této hypotézy bude nutné změřit větší množství vzorků...(poslední aktualizace 28.10.2010)


 
TOPlist