Zajímavosti  ze  servisní  praxe 

Stránky jsou ve výstavbě - Aktualizace 23. 5. 2011

Pár  suchých údajů v číslech :

- servisní činnost v oboru audio elektroniky provozuji oficiálně od roku 1994

- ročně se provádí asi 400-800 zakázek (zakázka může být od jednoduché výroby           nástrojového kabelu po generální opravu velkého studiového mixpultu), např. v roce     2004 bylo provedeno kromě jiného 220 oprav elektronkových aparatur

- od roku 1994 do konce roku 2009 jsem dokončil 10000 (deset tisíc) zakázek

- celkem byly provedeny zakázky pro zhruba 3900 zákazníků, mnozí se samozřejmě     opakovaně vracejí . V současnosti je asi 40% zakázek od kooperujícíc firem -               záruční a pozáruční autorizovaný servis. Soupis VIP zákazníků a známých                 profesionálních muzikantů a DJ čítá desítky jmen.

- nejstarší opravovaný přístroj byl časový automat amatérské výroby asi z roku 1936,       nejstarší tovární opravovaný přístroj byl radiopřijímač Schaub z roku 1942 


- v současnosti je k dispozici archiv schémat a servisních manuálů k více než 9000                      přístrojům převážně profesionální zvukové, nástrojové a DJ techniky. Část                                  dokumentací je vytvořena "reverzním inženýrstvím" aneb rozkreslením přístrojů, ke                    kterým je dokumentace z různých důvodů nedostupná.  V záznamech a zakázkových                 listech  jsou výsledky měření  mnohých raritních přístrojích, takže v případě servisu                  dalšího takového přístroje jsou důležité údaje k porovnání.

Pro ilustraci  - takto vypadá hromada vadných součástek, extrahovaných z přístrojů     za 5 let práce. Na obrázku jsou pouze drobné díly a malé světelné zdroje. Větší díly, dále transformátory a elektronky tvoří podstatně větší objem, stejně tak CD mechaniky a podobné výměnné bloky.
Vadné součástkyGalerie hrůzy aneb zlé sny

V našich zemích býval chronický nedostatek jakýchkoliv služeb. Co si člověk neudělal sám, to neměl. Kdo byl zručný, ten si postavil vlastnoručně třeba i dům. Snad jen neurochirurgům a výrobcům jaderných reaktorů kutilové nefušovali do řemesla.
Abych předešel zbytečným protestům, kutilů rozumných si vážím, mnozí dosáhli ve své činnosti značného umu a výborných výsledků. Kromě nich existují bohužel i různí sebevědomí laikové, šetřílkové, blázni a vyložení fušeři. Výsledky práce některých "profesionálů" vypadají občas taky jako špatné kutilství...  

Bohužel v současnosti tyto trendy stále u některých lidí přetrvávají. Je celkem typické, že majitel dosti drahé aparatury, která přestala z ničeho nic sloužit, pokládá na technických nebo muzikantských fórech dotazy typu "se mi včera ze zesilovače zakouřilo, vyhodilo to pojistky v celém kulturáku (obci, městě) a od té doby to nehraje, elektrice vůbec nerozumím, ale to bude určitě nějaká drobnost tak mi poraďte na co se zaměřit". A docela často se najdou další, kteří tomu rozumí podobně, ale rádi rozdávají, ať již z blbosti, nebo zlomyslnosti, různé zaručené, ovšem často neužitečné a nesmyslné rady. Po jejich aplikaci do praxe obvykle dojde k dalším výrazným škodám na nebohém přístroji, někdy i k úrazu majitele.
Vůbec internetová fóra - ať česká či zahraniční - pokud nejsou striktně odborná a pod dohledem, rychle se plní zavádějícími informacemi, dezinformacemi a tradovanými bludy. Kdysi býval problém s dostupností literatury a informací, dnes není problém, aby publikoval na internetu skoro každý - a podle toho to tak vypadá.Zatímco kdysi člověk vydal spoustu energie na sehnání odborné knihy nebo časopisu, dnes po chvíli hledání na internetu bývá zasypán spoustou textů, jejichž autoři mají naprosto různou odbornost, někdy i nulovou. Mnohem větší úsilí než kdysi je třeba věnovat výběru a posouzení kvality informací, nejenom jejich hledání. Samozřejmě je doposud časté, že opravdu kvalitní informace a výsledky moderních výzkumů jen tak na netu nenajdeme, bývají prezentovány na uzavřených konferencích, na serverech s placeným či omezeným přístupem a podobně. Proto buďme k volně šířeným informacím kritičtí a nevěřme všemu, co je kde psáno.    

Před pár lety jsem sliboval, že galerii hrůzy časem někde vyvěsím. Jsou to věci, které jsou schopni různí fušeři spáchat, nedbajíce jakékoliv stavovské cti, často asi i s nedostatkem pudu sebezáchovy a zdravého rozumu. 

Pro začátek pár typických případů s komentářem, průběžně bude doplňováno o další kusy.

Kabely, šňůry a koncovky 

Síťové šňůry, jejich koncovky a vůbec veškerá kabeláž dokážou rychle podlehnout v souboji s kutilem vrtavým. Přitom velmi často jde o hrubé bezpečnostní vady, které mohou způsobit úraz el. proudem, někdy i požár. Nejčastěji se vyskytují tyto případy :

1.  Odpojení ochranného vodiče - často tradované odstranění zemních smyček u bručících aparatur tím, že někdo odpojí ochranný (PE) vodič je naprosto nepřípustné a pokud vám takovou radu někdo dá, je to od něj krajně nezodpovědné.

2. Špatný stav svorek - šrouby jsou zoxidované, povolené, svorky vyhřáté... někdy jsou kontakty povolené a následně teplem vyhřáté.

3. Špatné zapojení - prohozené vodiče L a N, někdy i N a PE (velmi nebezpečný stav !!), někdy je udělána propojka mezi N a PE (tohle často dělají fušeři s argumentem, že je to stejně tak v zásuvce spojené).

4. Nevhodné upevnění kabelů v koncovkách a přístrojích - kabel musí být upevněn pevně, nesmí se protáčet, nesmí se snadno vytrhnout - způsob upevnění je celkem striktně uveden v příslušných normách. PE vodič musí být tak dlouhý, aby při trhací zkoušce došlo nejprve k přerušení či vytržení živých vodičů a teprve poté k přerušení ochranného. Upevnění síťového kabelu proti vytržení uzlem, což je často vidět v asijské elektronice, je rozhodně zakázáno.

5. Smutným následkem laciné výroby elektroniky jsou všude dostupné prodlužovačky a šňůry s lisovanými koncovkami, které mají velmi mizernou kvalitu. Většinou mají  žalostně malé průřezy vodičů, časté jsou u nich přechodové odpory ve spojích vodičů a svorek (nejčastěji jsou spoje velmi špatným lisováním) a "euro" koncovky mají nepružící kontakty. Dost často kontakty mají s kontakty přívodky jen letmý dotyk, při jakémkoliv  mech. namáhání šňůry dochází k přerušování kteréhokoliv spoje, takže přístroj záhadně krátkodobě vypadává, v případě komb či aktivních boxů bývá efekt vyvolán vibracemi boxu. Případ často končí zničením kontaktů jak v přívodce, tak v zásuvce a někdy tepelným poškozením obého. Přerušování PE vodiče, třeba vlivem vibrací, může zanést  do celého PA systému  špatně hledatelné náhodné rušení a krom toho je velmi nebezpečné, přístroj tedy není kvalitně uzemněn !


Typický příklad odpojeného ochranného vodiče v síťové přívodce, vodič byl úmyslně ustřižen. Hrubá bezpečnostní závada, hrozí úraz el. proudem.
         Odpojeny ochranny vodicPříklad špatného připojení kabelu v koncovce - ochranný vodič je příliš krátký a při namáhání tahem došlo k jeho vytržení. Taky je zřejmé, že byl kabel špatně uchycen . V těchto koncovkách je navíc nutné používat na lankové vodiče dutinky, jinak se svorky povolí. Hrubá bezpečnostní vada, hrozí úraz. Technologicky špatně provedené připojení.
Prilis kratky a preruseny PEMizerná koncovka, špatně uchycený kabel (jeho konec je ve vývodce, ne v kabelové sponě). PE vodič je příliš krátký, při zkoušce tahem by se přerušil dřív než živé vodiče. Cínování konců vodičů pod kontaktní šrouby je samozřejmě u této koncovky zcela nevhodné. Sada hrubých bezpečnostních i technol. vad.
spatne zakonceniDalší případ podivného zapojení koncovky, tentokrát je PE vodič odpojen a trčí roztřepený vedle kabelu. Hrubá bezpečnostní vada, hrozí úraz el. proudem.
Trcici dratyJeden z nejlepších úlovků, který jsem potkal. Šňůra zesilovače z kabinetu jedné školy, důsledně ukrytá za skříní, samozřejmě pod napětím. Kromě toho, že z ní trčí oba živé vodiče, nevyhovuje normám už proto, že nemá dvojitou izolaci. Velmi hrubá bezpečnostní vada, k úrazu nedošlo jen náhodou... 
koncovka9Typické poškození koncovky teplem. Může to být přetěžováním šňůry,
ale v tomto případě jde o nekvalitní kabel, kterými je náš trh zaplaven.
Kontakty jsou velmi nekvalitní, vlivem přechodového odporu dojde
k značnému ohřevu a tavení plastů (někdy i vzplanutí). Velmi hrubá bezpečnostní vada, nekvalitní šňůry nezaručují spojení ochranného
vodiče, dochází k poškození přívodky v přístroji, může dojít k požáru.

teplem poskozena IECVšechno špatně. Šrouby a kontakty jsou zaoxidované, místy přímo rezavé. Ochranný vodič je ustřižen. Konce vodičů pod šrouby jsou cínované - častá chyba, takový spoj je nespolehlivý a časem se povolí stejně jako u hliníkových vodičů. Správné řešení by bylo použít na konec lanka buď dutinky, nebo vodiče zkroutit do očka pod šroubek. Velmi hrubé bezpečnostní vady.
vsechno spatne


Tato koncovka přívodní šňůry byla kvalitní, bohužel ji někdo zastrčil do vadné zásuvky. Protékající proud v kombinaci s přechodovým odporem na jednom kontaktu způsobil opálení kolíku a takové vyhřátí koncovky, že došlo k její deformaci.
Teplem poskozena

Dokonce i kapka cínu odněkud vytekla....
teplem poskozeno

... a kolík zůstal poněkud nakřivo...
teplem poskozeno


Upevnění síťových kabelů v přístrojích 

Pro uchycení síťových přívodních kabelů platí docela striktní pravidla, která musí každý bezpečný přístroj splňovat. Šňůra musí být upevněna tak, aby nemohlo dojít k jejímu vytržení či kroucení v přístroji, proříznutí o ostrou hranu apod. V případě vytržení u spotřebičů tř. I (s 3 pramenným přívodem) by mělo dojít k přerušení nejprve pracovních vodičů a teprve poté ochranného (PE). Upevňovací mechanismus (odlehčovací spona apod.) nesmí být součástí elektrického obvodu. Upevnění šňůry musí vyhovovat svou pevností i po některých zkouškách, simulujících závadu tepelným poškozením přístroje apod.Šňůra musí mít odpovídající izolaci jak z hlediska kategorie, tak z hlediska teplotní odolnosti. Další podrobnosti jsou v normě ČSN EN60065 a dalších.
S jistými obměnami se tyto požadavky uplatňují značnou řádku let,  na našem území od zavedení ČSN367000 (která vychází z IEC 65-1985), která byla zmíněnou EN60065 nahrazena. Nejčastější chyby z hlediska této normy jsou pochopitelně u historických přístrojů, dále u mizerné elektroniky většinou asijského původu, u amatérsky konstruovaných přístrojů a po amatérských opravách.


 Častější vady bývají :


1.  nevyhovující nebo zcela chybějící uchycení šňůry,  je ji možné povytáhnout, zatlačit nebo otáčet v místě průchodu krytem přístroje, částá je ochrana proti vytržení pouhým uzlem

2.  odpojení ochranného vodiče - častý následek kutilství

3.  poškozená izolace šňůry

4. nevyhovující izolace šňůry (u starých přístrojů často pouze jednoduchá)

5.  šňůra nevyhovuje z hlediska průřezu  (typické u neznačkové elektroniky)

6.  upevňovací mechanismus poškozuje šňůru, nebo je poškozována o nějakou ostrou hranu (chybějící vývodky nebo průchodky) apod.Kombo Fender po vylepšení kutilem. Nevhodně umístěný přívodní kabel tam, kde původně nebyl, bez jakékoliv mechanické ochrany (vývodka apod.). Zcela nevyhnutelně dojde k porušení izolace kabelu a poškození vodičů, kabel je při tomto umístění extrémně namáhán na ohyb.  Amatérský zásah do přístroje, spotřebič s vadou (byť "jen" izolace přívodního kabelu) je nebezpečný. 
Poskozeny kabel


Levné kombo čínské výroby (zcela nový kus). Nekvalitní kabelová vývodka a nekvalitní kabel v rukách levné pracovní síly a nulová výstupní kontrola vede k takovým vadám. Navíc je toto kombo osazeno nebezpečným pojistkovým držákem. Výrobek by pravděpodobně nevyhověl po bezp. stránce v žádné evropské zemi... 
poskozena izolaceKombo Fender po zásahu kutilem. Kabel síťového přívodu je prostrčen plechem a zajištěn uzlem, další vodiče procházejí otvorem v plechu bez jakékoliv vývodky a hrozí jejich proříznutí o jejich ostrou hranu.
zfusovany fenderAmatérský výrobek z 80. let. Síťový přívod není upevněn vůbec, kabel do přístroje prochází volně gumovou vývodkou, při namáhání tahem či ohybem  se jak vidět kroutí a trhají dráty uvnitř přístroje... co by se stalo, kdyby někdo zakopnul o síťový kabel při hraní radši ani nemyslet.
kabel bez uchytuPoloprofesionální výrobek, tentokrát osazený nebezpečným pojistkovým držákem na primární straně a nezodpovědným uživatelem provozovaný v poškozeném stavu. Část síťové přívodky je ulomená, pojistkový držák má rozbitou hlavici a to kovové, co trčí dozadu, přátelé, je opravdu spojeno se sítí a dokonce s fázovým vodičem... obsluha přístroje při šátrání po vypínači mohla po hmatu vyzkoušet, jestli je elektřina už tady.
o hubuKutilská oprava transformátoru zdroje, v tomto případě pro klávesový nástroj. Dráty přívodu 230V jsou přimknuty páskou k sekundáru a navíc značně poškozené teplem, izolace místy propálená až na vodič. Tento transformátor tedy rozhodně nemá dvojitou izolaci a velmi snadno při přehřátí dojde k propojení primární a sekundární strany...
zfusovany adapterTentokrát méně nebezpečná vada - pouze velmi fušersky připájený konektor kabelu od napáječe.  Bohužel většinou podobná amatéřina končí zničením zdroje...
DC konektorDrobná perla mezi mikrofonními kabely. Na úseku dlouhém asi 30 metrů se vyskytovalo 20 podobných hrbolů a kabel vykazoval zkraty  jedné žíly vůči stínění. Po rozříznutí jednoho z hrbolů se ukázalo, že živý vodič tvoří "myšky" a volně vybíhá ze své izolace (punčocha byla před fotografováním částečně odstraněna, aby byly vidět vnitřní vodiče).
vadny kabelPeavey Classic 50. Co udělá technik, když je ve studiu slyšet ventilátor v kombu ? Umlčí ho... zastrčením kusu drátu mezi lopatky. Kombo je ovšem dělané na nucené chlazení a značně se přehřívá.  Nakonec to kupodivu odnesly jen některé konektory v blízkosti elektronek, teplem se roztekly.
peavey studio tuningCo udělá zručný kutil, když se v jeho koncovém zesilovači přeruší odpor v softstartu ? Dá nový, a když i ten se přeruší, dá dva, když i  to nevydrží, dá 4, a jelikož i ty pořád nějak divně hřejou, začne konečně zkoumat, co se to vlastně děje - bohužel tak, že rozláme kryt z relátka softstartu. Původní vada spočívala v tom, že byl přerušen vodič v kabelovém svazku pro přemosťovací relé, zásahem kutila je nevratně poškozený plošný spoj zdroje a zničené relé.
softstartLevné asijské kombo, detail koncového zesilovače TDA2030.  Chlazení je řešeno kouskem plechu. Obvod je bohužel namontován tak, že mezi chladičem a jeho spodní plochou je vzduchová mezera... Druhý obrázek názorně ukazuje, že styk s chladičem byl pouze v horní části, pod šroubem.  Kupodivu přístroj fungoval několik měsíců, než obvod odešel do křemíkového ráje.

vada montaze
vada montaze v PRCStaré kombo Fender ze 70. let . Co se stane, když něco po 20 letech nečinnosti zapneme. Dlouho nepoužívané elektrolytické kondenzátory mají značný svod a pokud je předem nezformujeme, může dojít k jejich roztržení, jako se stalo zde. Kromě výbuchu a rozmetání obsahu jednoho zdrojového kondenzátoru došlo k destrukci výkonového odporu. Celý prostor kolem je znečistěn elektrolytem.
Fender zdrojAmatérsky  vyrobený kytarový zesilovač odhadem z konce 80. let 20. století, koupený na inzerát. I když původní majitel inzeroval, že se jedná o "výborný kus ve vynikajícím stavu, pravidelně servisován", nového majitele čekalo nepříjemné překvapení v podobě hnusně vyrobeného vnitřku a vadného výstupního transformátoru... 
Lampac s vyhorelym trafemLegendární zesilovač Tesla Mono 130. Po velmi dlouhém skladování jej někdo vytáhnul a zapnul. Zdrojový kondenzátor nebyl zformovaný a záhy na něm vystřelila přetlaková pojistka. Bílý sediment na sousedních kondenzátorech, horním krytu,  plechu za kondenzátory a vůbec celém vnitřku je elektrolyt,  elektricky velmi dobře vodivý a chemicky agresivní. Music 130


    Pokračování bude následovat...
TOPlist